Green Cleaner har to hovedaktivitetsområder relatert til kunstgress (KG) baner:

1.     Anleggsrøkt

GC har utviklet fullt sortiment for å muliggjøre effektiv oppsamling av granulat på avveie. Utstyret kan kjøpes, typisk for bruk av dugnadsgjeng, eller tjenesten kan kjøpes fra GC etter behov.

 • Leveranse/utleie av Oppsamlingsutstyr for bruk utenfor KG-matta (vakuumutstyr)
 • Leveranse av oppbevaringskasser for granulat
  • Kaldlager
  • Varmekasse; for tørking av granulat/sand for å muliggjøre sikting/rensing
 • Sikting/rensing av oppsamlet materiale (sand/granulat) som alternativ til deponi av oppsamlet materiale som spesialavfall.

2.     Støvavsug & Desinfisering

Innen denne aktiviteten tilbyr GC følgende tjenester:

 • Slådding av KG-matte med påmontert støvavsug
 • Slådding av KG-matte med påmontert støvavsug og desinfisering med tåkesprøyteanlegg
  (overflaterensing, som kan erstatte ‘dyprens’)
 • Desinfisering av rom på idrettsanlegg