Produkter som fanger opp granulat

GC har utviklet komplett system for å hindre mest mulig granulatflukt fra kunstgress-baner og kan levere utstyr med kort leveringstid, som følger:

Granulatfilter for kum

Granulatfilter til innsett i kum. Enkel montering. Hindrer svinn av granulat i avløpsystemet. Leveres i forskjellige størrelser tilpasset aktuell kum. Materiale: aluminium. Lett å tømme filteret.

Granulat-kantlist

List som settes langs gjerde eller kant for å hindre flukt av granulat. Standard størrelse, 20 cm høy. Materiale: aluminium.

Publikumsluse – granulatfanger

Publikumsslusene, montert oppå asfalt, til inn/utgang av anlegg. Størrelse etter behov. Kan leveres med kostesett. Materiale: aluminium.

Utkjøringsluse – granulatfanger

Toppmontert sluse med rampe. Kjøresterkt. Tåler stor belastning. Størrelse etter behov. Materiale: aluminium.

Granulat-sluse

Nedsenket rist med kar og børster. På bildet med forseggjorte kanter som har navn/logo på idrettslag som er mest aktuelt for penere hovedinngang.

Kostesett – granulatfanger

Kostesett for å børste av granulat.  Skovennlig børste som er tilpasset fotballsko.

Granulat-støvsuger

Granulat-støvsuger/oppsamler sammen med granulatseparator. Helhetlig løsning.

Granulat-renser, roterende

Granulat-renser, roterende for gjenbruk av granulat. Skiller bort plastikk og andre stein, sneiper og andre

Granulat-oppsamlingskasse

Oppsamling-tørke-kasse for granulat med luftespalter. Granulatet fylles i kassen før det renses i en rensemaskin og er klart for gjenbruk, mens avfallet går til spesialavfall. Materiale: aluminium.

Granulat-vakumoppsamler

Separatortopp som tilpasses og plasseres på diverse utstyr,

Granulat- seperator tilpasset eksisterende utstyr

Granulat separatortopp montert på granulatspreder. Eksempel på seperatortopp tilpasset og montert på eksisterende utstyr hos kunde, granulatspreder.