NYTT UTSTYR FOR Å TA VARE PÅ MILJØET

Løsningen til Green Cleaner er det rette valget for kommunens vedlikeholdsavdeling eller private idrettsanlegg.

Green Cleaner har fokus på hvordan en kan begrense den negative belastningen kunstgress-anlegg har på miljøet.

Granulat på avveier er et stort problem og en har manglet godt utstyr til å takle dette problemet. Derfor har Green Cleaner nå utviklet produkter som samler opp granulat og en «støvsuger» som suger opp granulat, avrevet kunstgress og andre fremmedlegemer. Filter og rist renser granulatet som i neste omgang kan tilbakeføres til kunstgressbanen.

FORDELER:

  • Kommer til over alt.
  • Elektrisk. Gjenvinnbar løsning tilgjengelig.
  • Tar svevestøv.
  • Gjenbruk av granulat.
  • Fanger opp mikroplast.
  • Kan brukes i fuktig vær.
  • Siler bort fremmedlegemer som for eksempel snus, tyggi, steiner, hår.

Green Cleaner er støttet av Handelens Miljøfond som har til oppgave blant annet å støtte tiltak mot plastforurensing. Innovasjon Norge er også en støttepartner.