Green Cleaner har tre hovedaktivitetsområder relatert til Kunstgress (KG) baner:

1.     Anleggsrøkt

GC har utviklet fullt sortiment for å muliggjøre effektiv oppsamling av granulat på avveie. Utstyret kan kjøpes, typisk for bruk av dugnadsgjeng, eller tjenesten kan kjøpes fra GC etter behov.

 • Leveranse/utleie av Oppsamlingsutstyr for bruk utafor KG-matta (vakuumutstyr)
 • Leveranse av oppbevaringskasser for granulat
  • Kaldlager
  • Varmekasse; for tørking av granulat/sand for å muliggjøre sikting/rensing
 • Sikting/rensing av oppsamlet materiale (sand/granulat) som alternativ til deponi av oppsamlet materiale som spesialavfall.

2.     Granulatfangst-utstyr

GC har utviklet komplett system for å stoppe granulatflukt fra KG-baner og kan levere norsk-produsert utstyr med kort leveringstid, som følger:

 • Kum-siler:
  • Rustfritt stål
  • Tekstil-siler
 • Tilgangssluser (rister og koster for granulatfjerning)
 • Kantlister; profilert aluminium for øket stivhet, med avrundede kanter for god HMS
  • Standard kantlist
  • Kantlist med avstiver (trykkimprignert bord)
  • Kombilist for innfesting av KG-matte

3.     Støvavsug & Desinfisering

Innen denne aktiviteten tilbyr GC følgende tjenester:

 • Slådding av KG-matte med påmontert støvavsug
 • Slådding av KG-matte med påmontert støvavsug og desinfisering med tåkesprøyteanlegg
  (overflaterensing, som kan erstatte ‘dyprens’)
 • Desinfisering av rom på idrettsanlegg